Klimaatverandering in Nederland: uitdagingen en oplossingen

Klimaatverandering in Nederland: uitdagingen en oplossingen

Hoe zit het nou met de klimaatverandering in Nederland? Klimaatverandering heeft wereldwijd invloed op het weer en het klimaat en daarin is Nederland geen uitzondering. Als je kijkt naar het gemiddelde temperatuur wat het afgelopen eeuw in Nederland is gestegen en wat dit in de toekomst zal betekenen brengt dat niet veel goeds. Dit leidt tot meer hittegolven, veel periodes met droogte en extreme regenval. Er is een toename van zomerse dagen en alles boven de 25 graden heeft gevolgen voor de gezondheid van mensen, door een toename van hittestress en uitdroging.

Nog meer gevolgen van de klimaatverandering

Een ander gevolg van de klimaatverandering is dat de zeespiegel zal gaan stijgen. Omdat wij een laaggelegen land zijn, zijn wij ook extra kwetsbaar voor overstromingen. Kijk maar naar de overstroming in Limburg op 8 juli 2021. De Nederlandse overheid heeft extra maatregelingen getroffen om de kustlijn te beschermen, zoals het verhogen van de dijken, het aanleggen van stormvloedkeringen en niet meer te bouwen in gebieden waar er een verhoogde kans is op overstromingen.

Klimaatverandering in Nederland: uitdagingen en oplossingen

Invloed op de natuur

Niet alleen het weer maar ook de natuur heeft het te voorduren met deze klimaatveranderingen. De leefomstandigheden van planten en dieren veranderen, omdat de timing van de seizoenen niet meer kloppen. Het staat er slecht voor met de natuur in Nederland. Het aantal wilde dieren in open gebieden zijn flink afgenomen.

Nederland zet zich in om de gevolgen van klimaatverandering te beperken

Nederland heeft zich aangesloten bij het klimaatakkoord van Parijs. Dit betekent dat Nederland zich zal inzetten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zo de opwarming van de aarde te beperken. Nederland heeft dan ook als doel om in 2050 een klimaatneutraal land te zijn wat betekent dat de uitstoot van broeikasgassen volledig hersteld moeten worden door maatregelen die de opname van deze gassen bevorderen. Dit bijvoorbeeld door het planten van nog meer bomen.

Geothermische energie

Ook wordt er gekeken naar Geothermische energie. Geothermische is het gebruiken van energie die uit de aarde komt en op deze manier kassen, gebouwen en huizen te verwarmen. Dit is een duurzame manier van warmtewinning en minder gebruik van gas! Denk aan geothermische energie voor de tuinbouw.

Kinderen bewust maken van de klimaatveranderingen

Ook kinderen worden bewust gemaakt over de klimaatveranderingen in Nederland en in de wereld. Dit gebeurt op een jaarlijks evenement op 22 april De Dag van de Aarde. Hiervoor is een AardeWijs challenge opgezet voor kinderen op de basisscholen. Hierdoor gaan de kinderen op avontuur in de natuur en krijgen zij mee dat het belangrijk is om hun steentje bij te dragen in ons klimaat voor mens, dier en milieu.

Klimaatverandering in Nederland: uitdagingen en oplossingen

Duurzaamheid is belangrijker dan ooit!

Hierdoor is duurzaamheid belangrijker dan ooit! Er wordt ingezet op duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie en er wordt geïnvesteerd in energiebesparingen. Ook worden er stimuleringsmaatregelen genomen om elektrisch vervoer te promoten. En dit zie je steeds meer in Nederland voorbij komen.

Ondertussen zijn er al ontzettend veel bedrijven en burgers bezig met het verminderen van hun CO2-uitstoot. Er zijn steeds meer bedrijven die hun productieproces verduurzamen en er zijn veel mensen die gebruik maken van zonnepanelen.

Wat doe jij tegen de klimaatverandering?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *