Dit gebeurt er als er geen mensen meer zijn op aarde

Dit gebeurt er als er geen mensen meer zijn op aarde

Heb je je ooit afgevraagd wat er gebeurt met de aarde als er geen mensen meer zijn op onze planeet? Het is enorm interessant om te weten wat de aarde doet zonder mensen en de natuur die dan zelf zijn gang gaat. Zonder mensen op aarde zullen er namelijk enorme veranderingen plaats vinden. Dieren die zich zullen transformeren, explosies en ook de zeedieren die leefgebieden herwinnen.

Na een paar uur geen mensen meer op de aarde

Na een paar uur zal langzaam het ene licht na de andere uitgaan. Waarom? Omdat lichtbronnen worden aangestuurd door fossiele brandstoffen en hier zijn mensen voor nodig. En aangezien deze door niemand meer worden bediend staan alle energiecentrales ook stil. En zonder stroom loop het leven vast. Ook de druk in de waterleiding kan hierdoor wegvallen.

Na een maand geen mensen meer op de aarde

Nadat er een maand is verstreken en er geen mensen meer op aarde zijn storten de energiecentrales in. Het vervolg hiervan is dat er kernexplosies zullen komen. Bij een kernexplosie komen hitte, schokgolven en stralingen vrij. Gebouwen worden als het ware weggeblazen, de dieren die dan nog op de aarde zijn verbranden door de hitte of krijgen aandoeningen door de stralingen en miljoenen dieren zullen van deze besmettingen sterven.

Dit gebeurt er als er geen mensen meer zijn op aarde

Wat gebeurt er na 1 jaar

Na 1 jaar zullen de satellieten uit de lucht vallen. De kans is klein dat er brokstukken de aarde raken omdat de meeste in de atmosfeer verbranden maar de kans is er wel! Ook dat zorgt voor meer schade, brokstukken die overal blijven liggen en dieren die gewond kunnen raken.

Na 25 jaar

Een groot deel van de wereld zal plantengroei hebben op de wegen, in en tussen gebouwen en iedere plek die je je maar kunt bedenken. Ons planeet zal er vrij groen uit zien! Grote steden met gebouwen zullen wegzakken in het zand. Wist je nog de lockdowns over de wereld tijdens het corona virus hoe schoon de lucht en water werd? Na 25 jaar zal dit enorm schoon zijn!

Dit gebeurt er als er geen mensen meer zijn op aarde

Na 300 jaar

Na 300 jaar zullen bruggen en torens uit elkaar gaan vallen. Zeedieren herwinnen trouwens leefgebieden en verveelvoudigen zich razendsnel. Je zult vrij weinig zien van hoe de aarde was en de natuur doet nu zijn werk.

Na 10 miljoen jaar

De eens zo grote en prachtige gebouwen zijn nu ruïnes geworden. Er is niets meer van over. De hele oude gebouwen zoals de piramides en de Chinese muur zullen wel nog overeind staan.

Na 30 miljoen jaar

Na 30 miljoern jaar is er geen enkel spoor meer te vinden van het menselijk bestaan op de aarde. Ook zullen er nieuwe intelligentse wezens op de wereld zijn. De aarde heeft ons helemaal niet nodig! Wij hebben de aarde nodig. Maar geen zorgen, de aarde is nog zeker 1,75 miljard jaar bewoonbaar.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *